Transport na wyspy po Brexicie

Ograniczenia związane z transportem między Polską a Anglią po brexicie

Brexit a usługi transportowe do Anglii

Koniecznie należy zdawać sobie sprawę, że do końca 2020 roku będzie trwać okres przejściowy. W praktyce oznacza to zatem, że dokładnie nic nie ulegnie zmianie w kwestii podróżowania na linii Unia Europejska - Wielka Brytania. Możliwa będzie podróż z dowodem osobistym.

Jak wiadomo ostatniego dnia stycznia Wielka Brytania wraz ze zgodą królowej Elżbiety II opuściła Unię Europejską. Jakie są teraz ograniczenia związane z transportem między Polską a Anglią po wspomnianym Brexicie? 

Wielka Brytania na szczęście wyszła z Unii Europejskiej z 11 - miesięcznym okresem przejściowym. W ten sposób nie doszło do twardego brexitu, który mógłby doprowadzić do pewnego rodzaju chaosu w dwustronnych stosunkach z wszystkimi państwami, które pozostawałyby we wspólnocie.

Należy mieć świadomość, że podczas wspomnianego okresu przejściowego Wielka Brytania nadal będzie traktowana w taki sposób, jakby cały czas była członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście poza prawami instytucjonalnymi. Doskonałym przykładem jest fakt, że Wielka Brytania nie będzie miała swoich przedstawicieli w instytucjach Unii Europejskiej, a także nie będzie mogła brać udziału w tworzeniu prawa Unii Europejskiej.

Mały transport, a duży po zakończeniu okresu przejściowego 

Koniecznie należy zdawać sobie sprawę, że po zakończeniu się okresu przejściowego eksport do Wielkiej Brytanii może zmniejszyć się nawet o 8%. Trzeba także zaznaczyć, że reakcja może być zdecydowanie bardziej złożona, gdyż polska gospodarka bazuje przede wszystkim na eksporcie towarów do państw należących do Unii Europejskiej. Warto wspomnieć, że kraje Unii Europejskiej, a także zachodni firmy również handlują z Wielką Brytanią.

Niestety nastąpi powrót do odpraw paszportowych

Należy zdawać sobie sprawę, że już od 1 stycznia 2021 roku obywatele Unii Europejskiej będą musieli wylegitymować się paszportem. Oznacza to tym samym nie tylko i wyłącznie ewentualną odmowę wjazdu do Wielkiej Brytanii, ale również pozostania w tym państwie na dłużej bez pozwolenia na pracę. Koniecznie trzeba podkreślić, że bezwizowy ruch będzie obowiązywał praktycznie wszystkich.

Trzeba wspomnieć, że ruch wizowy będzie obowiązywał wszystkie osoby, które do 31 stycznie 2020 roku nie złożyły stosownej deklaracji w brytyjskim urzędzie pracy. Polacy, których celem jest pozostanie na obecnych warunkach w Wielkiej Brytanii muszą udać się do urzędu i wyrazić chęć takiej woli. Z kolei osoby, które nie tylko nie posiadają umowy o pracę, ale również statusu rezydenta czy meldunku będą musiały koniecznie postarać się o zalegalizowanie swojej obecności w Wielkiej Brytanii.